Voorstellen Suma na Mi, Wie ben ik, Who am I, dat is de vraag

Dit is mijn tweede blog voor vrouwen op eigen benen ik ben heel blij dat ik ja heb gezegd op het aanbod een blog te schrijven. Mijn eerste blog ging over herdenken, omdat het goed is om soms terug te kijken zodat je verder kunt gaan en zien op een nog betere toekomst. Deze blog gaat over de vraag die je steeds weer krijgt, wie ben jij? Wanneer ik over deze vraag nadenk kom ik altijd weer tot dezelfde conclusie, ik ben aan het ontdekken wie ik ben om beter te worden dan mijzelf, ik kan nu op deze vraag als antwoord geven ik ben op een ontdekkingsreis naar mij.

Ik zal mij eerst even voorstellen, in mijn eerste blog ben ik zonder te kloppen binnengevallen. Daar gaat mijn eerste indruk, gelukkig is de eerste indruk altijd een momentopname in het tijdsbestek van de eeuwigheid dat is als een speldeknop op een mensenleven.

Mijn naam is Henna Charry, eerste dochter geboren in Suriname zoals in mijn paspoort staat te Paramaribo, Nationaliteit Nederlandse, woonachtig te Amsterdam The Netherlands.  Deze gegevens zeggen natuurlijk helemaal niets over mij als persoon, meestal wordt er een aanname gedaan of een oordeel verbonden aan deze minimale voor mij niet zo veel zeggende feiten. Allen worden wij geboren, als gevolg van een oorzaak dat twee mensen, in mijn geval een man en een vrouw, bij elkaar kwamen en de daad verrichten zodat mijn bestaan vorm kon krijgen.

Dit gegeven alleen al is voor mij “mindblowing” dat in eerste instantie twee vreemden elkaar ontmoeten, er een chemie ontstaat die ervoor zorgt dat ik, ja ook jij, na een aantal maanden, in de meeste gevallen zijn dat er negen het licht mag aanschouwen van een nieuwe en andere wereld met een schreeuw.

Ik ben een dochter, ik ben een zus, een vriendin, een geliefde, een  partner, een moeder, ik ben een minnaar, ik ben een stiefzus, ik ben schoonmoeder, Ik ben een ondernemer, ik ben een schrijfster, ik ben een collega, ik ben een helper, een organisator, een lifestyle coach, een trainer en connector, ik ben artistiek en creatief, ik hou van schilderen en tekenen, humoristisch vind ik mezelf ook, ik ben eerlijk en oprecht, omdat zonder waarheid er geen vertrouwen kan zijn, soms ben ik “pissed off”, maar niet hysterisch of emotioneel, soms ben ik lief en soms ben ik aardig, niet gemeen en nooit negatief, ja wie ben ik, veelal positief met het oog gericht op de toekomst, iemand die “Upportunity” ziet en aangrijpt, durft keuzes te maken en nee kan zeggen, vooral ook tegen mijzelf. Wie ben ik, dat is de vraag die ik mij elke dag wel stel en dan beantwoord met het volgende; ik ben vandaag een leerling en elke dag weer een student van het leven van mijzelf, het leven om mij heen, onderzoeker van, luisterend en lezend over onderwerpen die mijn interesse hebben. Kijkend naar de mens, meestal met een gulle lach, energiek werkend, met liefde voor mijzelf en mijn omgeving.

Net zoals velen niet voor een gat te vangen. Ieder mens, heeft een of meerdere talenten die niet te vangen zijn in een eerste indruk, wij geven als personen vaak waarde aan een eerste indruk die eigenlijk helemaal niets zegt over wie een persoon waarlijk is, een eerste indruk berust meestal op aannames en oordelen, die veelal na verloop van tijd op misverstanden blijken te berusten. In sommige gevallen houden wij “eng” vast aan deze eerste indruk want wij willen graag dat onze mening bevestigd is en of wordt omdat we vaak “gelijk” willen hebben om niet toe te geven dat ook wij zelf “flawed” zijn.

Zelf ben ik mijzelf er elke dag op aan het trainen mijn aannames en oordelen te herkennen, deze op de waarde te schatten dat aannames en oordelen vaak niet gebaseerde zijn op werkelijke data en/of feiten. Durven toegeven dat mijn aannames bij een eerste indruk nietszeggend is. Daarom heb ik mijzelf nu voorgenomen niet meer aan te nemen of te oordelen, maar meer vragen te stellen. “Don’t assume just aks”. Wanneer ik een antwoord krijg op mijn vraag dan toon ik interesse in de ander en leer ik iemand een mens kennen, vanuit oprechte interesse en is de eerste indruk niet meer terzake doende en kun je besluiten al dan niet met een ander een relatie op te bouwen of een ander, “anders” dan jij in eerste aannam te leren kennen, zonder oordeel.

Wij mensen zijn en hebben een veelvoud van hoedanigheden en benamingen, hebben vele karaktereigenschappen en zijn een complex geheel in vele en vele variaties van emoties, denkpatronen en handelingen. Wij zijn ons vaak niet eens zo bewust van ons eigen zijn en hoe ons denken is opgebouwd en staan daar meestal niet te lang bij stil. Het is best belangrijk om te weten, te ervaren, bewustzijn te hebben van hoe onze denkpatronen werken. Want een zus ervaart mij anders dan een collega, in iedere hoedanigheid passen we andere eigenschappen toe om in het sociale verkeer te kunnen functioneren op diverse manieren. Als minnaar gedraag ik mij anders dan als vriendin. Het betekent niet dat ik een ander persoon ben in de omgang met, maar voor eenieder persoon heb je in de omgang andere handvaten nodig omdat we allemaal anders zijn in onze gelijkwaardigheid.

Mijn naam is een gegeven dat niets zegt en niet aangeeft van wie ik ben, in alle titels en benamingen of karaktereigenschappen, die ik bezit als persoon, dochter, moeder en ondernemer of partner. Mijn naam zegt niets over wie ik wil worden en al helemaal niet wie ik zou willen zijn. Mijn naam zegt niets over mijn verlangens en mijn dromen. Het zegt niets over mijn karaktereigenschappen, mijn goede en zwakke punten of mijn capaciteiten en talenten. Mijn naam zegt niets over mijn emoties, mijn denkpatronen of het waarom van mijn handelen. Mijn naam zegt niets over mijn verleden, mijn heden of mijn toekomst. Mijn naam is enkel een aanduiding, zodat een andere dit kan herkennen en beduiden met: die naam ken ik, komt me bekend voor, heb ik weleens van gehoord, ben ik “friends” ,vrienden, mee op Facebook, volg ik op Instagram of ben ik mee “geconnect” op LinkedIn. Op de vraag wie is Henna Charry is het antwoord; de naam die mijn ouders aan mij hebben gegeven op de dag mijn geboorte, dat is feit en waarheid, niets meer en niets minder en dat staat in mijn paspoort, mijn naam aanduiding.

De vraag wie ben ik, daar heb ik nog geen een duidend antwoord op, wel heb ik kort kunnen omschrijven met titels en aanduidingen om mij aan u te kunnen voorstellen, ik heb wat karaktereigenschappen benoemd en heb ik u verteld waar ik van hou, vanuit al die gegevens zal een ieder zijn eigen conclusies, aannames en oordelen hebben, het blijft echter een eerste indruk van een momentopname in het tijdsbestek van de eeuwigheid dat is als een speldeknop op een mensenleven.

Ik heb u niet verteld wat mij doet tikken, wat mijn passies zijn, een daarvan is natuurlijk schrijven, een open deur. Wat ik leuk vind om te doen is onder andere tekenen en schilderen. Er is zoveel meer dan ik u nu kan vertellen over mijn persoon, maar daarmee wacht ik tot er interesse is en mij een vraag wordt gesteld. Ik ben nieuwsgierig naar u als lezer van deze blog, wat is uw aanduiding en wie denkt u dat u bent, wilt zijn of wilt worden. Wat ik wel weet is dat ik mag fantaseren over wie deze blog leest, het zijn vast allemaal vrouwen die in hun kracht staan en willen leren van elkaar en groeien met elkaar naar meer van zichzelf om een betere versie van zichzelf te kunnen worden en net zoals ik dat doen om een verandering te willen zijn en verandering te brengen in het leven van anderen.

Natuurlijk zullen vast ook wel mannen deze blog lezen of wie dan ook van welke genderomschrijving dan ook, wat ik hiermee wil zeggen is, wie jij bent of wilt zijn kan alleen jijzelf voor jouwzelf omschrijven in welke hoedanigheid of van welke aard dan ook, ik ben verantwoordelijk om te zijn wie ik wil zijn, voor mijzelf en voor anderen, niemand anders is daar verantwoordelijk voor, de aanduiding of benaming die ik aan mijzelf geef is op enig moment in de tijd de persoon die ik op dat moment of op die tijd ben of wil zijn…

Hier hou ik mij aan vast ten alle tijden:

IAM all things at all times but ONE thing at a specific time


Be aware of who you are at anytime

Ik ben alles tegelijkertijd en op hetzelfde moment, maar een ding op een specifieke tijd op een specifiek moment. Ik ben mij bewust van wie ik ben op elk moment. Dat is altijd en in iedere hoedanigheid, mijzelf.

 

Vandaag ben ik;

Henna Charry

Schrijfster van een blog voor

Vrouwen op Eigen Benen.

 

Onderstaand gedicht Wie ben ik

WIE BEN IK  WHO AM I   SUMA NA MI     THAT’S ALWAYS THE QUSTION

Gedicht: wie ben ik uit boek Mijn Naakte Waarheid

(Pre-release uitgave nov 2019)

Wie ben ik

Vandaag ben ik niet,

Omdat het Morgen

Zal gebeuren, wat

Gisteren onmogelijk was.

Weten wie IK ben

(Nederlands)

 

Who Am I

Today I am not because

Tomorrow will happen, what

was impossible Yesterday.

Know who I am

(English)

 

Suma na Mi

Tide mi no sabi eteh

Suma na mi, bika

Tamara mi sa man

Syi sa no ben kan

A dey fu eysidey

Fu mi sabi na fa

Suma na mi

(sranan)

©️ hennacharry

 

Henna Charry kan je vinden via Instagram, facebook, Linkedin en Youtube.