Na 8 jaar gerechtigheid voor Jalia die misbruikt werd op school

NAIROBI / KENIA – Ruim 8 jaar geleden werd Jalia* op school misbruikt door de zoon van het schoolhoofd. De zaak dreigde in de doofpot te verdwijnen, maar na jaren van wachten en strijden vond er een doorbraak plaats. Onlangs werd de man die Jalia misbruikte, veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

Op 14 maart 2013 zat de 5-jarige Jalia alleen in haar klaslokaal te wachten tot haar oudere broer haar kwam ophalen, toen er plotseling een grote man in het lokaal verscheen.

Eerst was ze niet bang omdat ze de man goed kende – hij was de oudste zoon van het schoolhoofd en viel soms in als leraar. Maar plotseling greep hij haar vast en duwde haar op de koude vloer. Jalia was doodsbang en probeerde zich tevergeefs uit zijn greep te bevrijden. Ze schreeuwde het uit, maar daarop bedekte de man haar mond, trok haar kleren uit en begon haar te misbruiken.

Jalia huilde nog steeds toen haar broer aankwam en zag wat er gebeurde. Hij riep onmiddellijk om hulp. Hij en enkele anderen grepen de aanvaller vast en brachten hem naar de politie. Jalia werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze zorg kreeg en medisch bewijs werd vastgelegd van het misbruik.

Eind 2013 kwam Jalia in contact met International Justice Mission (IJM) Kenia, nadat een vriend van haar moeder haar op de organisatie had gewezen. IJM-juristen beten zich vast in de zaak, maar de rechtszaak werd keer op keer uitgesteld. De kans dat voor Jalia het recht zou zegevieren, leek met de dag kleiner te worden.

Toch gaven de IJM-medewerkers niet op en bleven ze Jalia en haar familie steunen. De juridische staf ondersteunde de openbaar aanklagers om ervoor te zorgen dat de zaak niet in de doofpot verdween. Intussen hielpen therapeuten van IJM Jalia te genezen van haar trauma en ze bereidde haar voor om in de rechtbank te getuigen.

In augustus 2018 zat Jalia op de houten getuigenbank in de rechtszaal om te getuigen tegen de dader. Toen ze hem in de rechtbank zag, huilde ze alleen maar. Omdat de rechter zag hoe moeilijk ze het had, stond hij haar toe om via een tussenpersoon te getuigen en – ondanks haar angst – wees ze moedig de man aan die zich aan haar vergrepen had. Onlangs werd hij door de rechter schuldig bevonden en veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

De zaak is een van de langstlopende rechtszaken waarbij IJM Kenia betrokken is. Jalia is nu 13 jaar. IJM-therapeut Esther Njuguna is blij dat het recht heeft gezegevierd. “Na al die jaren van wachten en bidden voor gerechtigheid is dit een enorme mijlpaal.”

Deze zaak laat zien dat het werk van IJM vaak werk van lange adem is. Gertjan de Jong van IJM Nederland: “IJM wil geweld en moderne slavernij aanpakken door mensen te bevrijden uit situaties van misbruik en uitbuiting en hen bij te staan met traumazorg. Maar daarnaast willen we de wortel van het geweld aanpakken, namelijk de straffeloosheid van daders. IJM strijdt ervoor dat daders niet wegkomen met hun misdaden. Dat vraagt veel geduld en doorzettingsvermogen. Maar het is de strijd waard. Een goed werkend rechtssysteem zorgt ervoor dat geweldplegers terugdeinzen en vele duizenden mensen worden beschermd tegen geweld, misbruik en slavernij.”

*Jalia heet in werkelijkheid anders.

Voor meer informatie over IJM Nederland klik hier.