Privacyverklaring

Vrouw op eigen benen heeft deze privacyverklaring opgesteld met als doel om je te informeren op welke wijze zij omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens (jouw privacy). Vrouw op eigen benen is graag transparant en doet er dan ook alles aan om jouw privacy te waarborgen. Heb je vragen, neem dan gerust contact op.

Welke persoonsgegevens kan Vrouw op eigen benen van je verwerken en waarom?

  1. Voor het verbeteren van de website

Wanneer je de website bezoekt, maakt Vrouw op eigen benen gebruik van jouw IP-adres. Vrouw op eigen benen ziet dit als een gerechtvaardigd belang, omdat de verwerking van jouw IP-adres noodzakelijk is voor een goede werking van de website én geen inbreuk maakt op jouw privacy. Meer informatie lees je hierna onder “cookies”.

  1. Om contact met je te kunnen opnemen

Indien je telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact opneemt, of het contactformulier invult, verwerkt Vrouw op eigen benen jouw: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel persoonsgegevens die je zelf verstrekt. Het is een gerechtvaardigd belang dat Vrouw op eigen benen deze persoonsgegevens gebruikt, om zo jouw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden of te reageren op jouw mededeling of reactie.

  1. Voor het aanbieden van netwerkbijeenkomsten, workshops en coaching

Wanneer je je opgeeft voor netwerkbijeenkomsten en/of workshops, ga je een overeenkomst aan met Vrouw op eigen benen. Hierbij worden jouw: voor- en achternaam, e-mailadres en betaalgegevens verwerkt.

Vrouw op eigen benen kan ook een overeenkomst met je aangaan voor coaching. Dan verwerkt zij: je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en projectgegevens die nodig zijn voor de coaching.

  1. Om een platform/forum aan te bieden voor leden en ondernemers

Als je als lid gebruik maakt van het platform/forum van Vrouw op eigen benen, gebeurt dit in het kader van een overeenkomst. Vrouw op eigen benen verwerkt: jouw voor- en achternaam, aliasnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens.

Ben je ondernemer die een dienst aanbiedt op het platform? Dan verwerkt Vrouw op eigen benen: je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Dit gebeurt ook in het kader van een overeenkomst.

  1. Voor het verrichten van administratieve handelingen en behandelen van geschillen

Vrouw op eigen benen verwerkt je voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens ook vanwege wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde belangen om administratieve handelingen te verrichten. Daarnaast kunnen projectgegevens worden gebruikt voor het behandelen van eventuele geschillen. Dit ziet Vrouw op eigen benen dan ook als een gerechtvaardigd belang.

  1. Versturen van nieuwsbrieven

Vrouw op eigen benen verstuurt periodiek nieuwsbrieven naar klanten. Dit is een gerechtvaardigd belang. Zij gebruikt hiervoor jouw e-mailadres. Je kan je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrieven.

Bewaarperiode

Vrouw op eigen benen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om doeleinden te realiseren waarvoor deze zijn verzameld. Vrouw op eigen benen hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

    1. Persoonsgegevens die worden gebruikt voor administratieve handelingen: 7 jaar met ingang van de eerste dag van het jaar waarin deze zijn vastgelegd (wettelijke bewaartermijn vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen).
    2. Persoonsgegevens die worden vastgelegd vanuit de dienstverlening: afhankelijk van de aard van de dienstverlening en/of overeenkomst, minimaal 3 maanden tot 1 jaar vanaf afronding van de dienst/overeenkomst. Er kunnen bepaalde bewaartermijnen worden overlegd.

Met wie kan Vrouw op eigen benen jouw persoonsgegevens delen? 

Vrouw op eigen benen deelt jouw persoonsgegevens alleen met andere organisaties als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vrouw op eigen benen heeft verwerkersovereenkomsten met andere organisaties om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Vrouw op eigen benen heeft bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst met de boekhouder, betaaldienstverlener, experts, IT- en softwareleveranciers.

Hoe beveiligt Vrouw op eigen benen jouw persoonsgegevens?

Vrouw op eigen benen gebruikt een versleutelde website (SSL-encryptie), welke is te herkennen aan: https:// (Secure Socket Layer). Gegevens die via de website worden verstuurd, kunnen niet zomaar worden onderschept. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens, zowel fysiek als digitaal, beveiligd opgeslagen.

Cookies  

Bij jouw eerste bezoek aan de website ontvangt Vrouw op eigen benen bepaalde gegevens van je, zoals de webbrowser van jouw computer, smartphone of tablet. Vrouw op eigen benen bewaart deze gegevens in kleine tekstbestanden, welke ook wel cookies worden genoemd. Bij een volgend bezoek op de website herkent Vrouw op eigen benen jouw browser en kan zij de functies van de website op jou afstemmen. Vrouw op eigen benen gebruikt functionele en analytische (first party) cookies.

Functionele cookies:

Deze cookies worden gebruikt voor het verbeteren jouw gebruikerservaring van de website. Het gaat om een sessie cookie, die geen inbreuk maakt op jouw privacy en noodzakelijk is voor een goede werking van de website. Je kan hierbij denken aan basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website (platform/forum). Zonder deze cookies kan de website niet goed werken. Je hoeft geen toestemming te verlenen voor deze cookies omdat ze noodzakelijk worden gebruikt.

Analytische cookies:

Deze cookies meten jouw gebruikersactiviteiten op de website met als doel de website en diensten te verbeteren. Vrouw op eigen benen gebruikt cookies van Google Analytics. Google Analytics bewaart gegevens over de pagina’s die gebruikers bezoeken, hoe lang websitebezoekers op de website blijven, hoe ze er zijn beland en waar ze op klikken.

Links 

Vrouw op eigen benen maakt gebruik van externe links, zoals Facebook, Pinterest, Twitter en LinkedIn. Vrouw op eigen benen is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die websites omgaan met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Welke rechten heb je vanuit de AVG?

Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens Vrouw op eigen benen van je verwerkt (inzagerecht), maar ook het recht om foutieve persoonsgegevens door Vrouw op eigen benen te laten corrigeren. In sommige gevallen heb je het recht jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze zijn verouderd. De verwerking van jouw persoonsgegevens kan dan (tijdelijk) worden beperkt.

Indien er sprake is van een door jou verleende toestemming bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om jouw verleende toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kan van bovenstaande rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen via het contactformulier of per e-mail naar: info@vrouwopeigenbenen.nl. Vrouw op eigen benen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Heb je een vraag of een klacht? 

Heb je een vraag of klacht? Neem dan gerust contact op.

Een klacht kan je ook rechtstreeks indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees hier meer over.

Slotopmerking

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 augustus 2019. Vrouw op eigen benen kan de privacyverklaring aanpassen. Op de website wordt altijd de meest recente versie gepubliceerd.