Black HIstory Month en De Gouden Koets deel 3

Nu de koets na vijf jaar is hersteld in de oude glorie met alle bladgoud, ornamenten en panelen met de afbeeldingen waarvan men vindt dat die in heel ver verleden liggen, er niet meer toe doen, niet meer van deze tijd is, ergo, er hoeft niet meer over gesproken te worden en zeker niet gezien te worden.

Ik heb veel scenario’s voorbij zien komen van oplossingen, “de goudenkoets hoeft niet te worden gebruikt, ze kunnen dat stukje ook fietsen”. Helaas doet deze opmerking af aan waar het over zou moeten gaan. Laten wij de gouden koets centraal staan binnen het thema van het gedeelde verleden om van te leren en erkenning te geven? Of laten wij het onbesproken en dit onderbelichte verleden rusten om in vergetelheid te geraken waardoor er geen verandering plaats kan vinden of begrip?

 

Een ander scenario dat ik tegenkwam in de discussie over de gouden koets was de volgende: “Laten we het slopen, zijn we van dat gezeik ook af, na 150 jaar”. 

Ik schrok toen ik deze uitspraak las op sociaal media en dacht er is zoveel onwetendheid, onderhuidse pijn, maar vooral het feit dat er totaal geen historisch besef is, dat deze historie invloed heeft in het heden, zelfs na meer dan deze schamele 150 jaar. In vergelijking met de eeuwenoude verhoudingen zowel positief als negatief tussen het Westen en hun koloniën en in wat genoemd wordt “hun handelsgeest” en “de beschaving” van Europa. (Alsof er in Afrika geen beschaving was).

 

Slopen om te vergeten of bewaren om te herinneren 

 

Het Slopen van de gouden koets zou het wegwassen zijn van een deel van geschiedenis dat roept om genezing en verbinding, dat schreeuwt om eindelijk gezien te worden voor wat het ook was, naast het winstbejag en de verrijkingen waar de “gouden eeuw”, dat meer dan 100 jaren besloeg zijn naam aan ontleend. De Gouden Eeuw heet nu de 17de eeuw, omdat het nogal gevoelig ligt zegt men. 

 

De Gouden Eeuw die de gruwelen van die eeuw onbesproken laat, onze premier Rutte vindt het onzin dat het Amsterdams museum heeft besloten de term niet meer te gebruiken, ben ik het hem eens? Ja, de term mag gebezigd worden zolang het alles belicht uit die tijd en periode. Nee, niet wanneer alleen de vrije handelsgeest van de Nederlanden en de “helden” uit die tijd worden belicht en benoemd. Het ligt zeker wel gevoelig, maar dat betekent niet dat wij er niet bij stil zouden moeten blijven staan.  

Voor de één staat de gouden koets voor onderdrukking en onderwerping van eeuwen, voor de ander betekende het welvaart en voorspoed, voor beide is wat te zeggen en over te debatteren, het hangt wel af vanuit welk perspectief men kijkt en wat men wel of niet wil benoemen, het weglaten van pijnlijkheden uit ons verleden brengt geen genezing en zeker geen verzoening. 

De gehekelde afbeelding refereren aan


Een periode uit de Nederlandse en wereldgeschiedenis die nog steeds van belang is om van te weten, net zoals we heel veel andere geschiedkundige gebeurtenissen niet verdoezelen, bespreken en herdenken, zoals bijvoorbeeld de renaissance, de beeldenstorm of de twee wereld oorlogen. Waarom willen wij van een geschiedenis dat wereldwijd een grote impact heeft gehad en nog heeft, niets kennen of ervan weten? 

 

De afbeeldingen op de koets hebben voor behoorlijk wat ophef gezorgd op sociaal mediakanalen. In de mainstream media heb ik er zelf weinig over voorbij zien komen. Ten tijde van deze gift uit 1898 was het gedachtengoed in Nederland en in West-Europa een andere, of is die gedachtengoed nog springlevend? Denk eens aan de kunstschatten die gestolen zijn en waarvan wordt beweerd dat de oorspronkelijke eigenaren (Afrikanen) niet goed voor deze schatten zouden kunnen zorgen, of eigenlijk niet weten dat het kunstschatten zijn.

 

De Gouden Koets zou ik willen vangen en sharen in die tijd als een van de “verloren schatten”. Het zou in en in triest zijn als deze schat van waaruit wij, geschiedenis in perspectief kunnen zetten zou verdwijnen. Ophouden te spreken over, de economische ongelijkheid en de waarde die deze geschiedenis nu zou kunnen hebben om ernaar te kijken en deze te begrijpen. Dat het een andere tijd, in een andere hoedanigheid was kunnen we het over eens zijn. Het is nu tijd te komen tot verzoening, zonder de panelen van de Gouden Koets te vernietigen of te “vervalsen” opdat wij, wit en zwart, er een “beter gevoel” van zouden krijgen, want dat “beter gevoel” zou een leugen zijn en blijven dat bedekt is met bloed.

Geschreven door Henna Charry