Corona eerste golf

Is het Coronaisme het nieuwe normaal?

Het coronaisme is een nog niet bestaand woord, maar dat zou heel snel kunnen veranderen.

Corona is naar men zegt, en dat neem ik aan, ik ben geen wetenschapper of onderzoeker, een virus dat wordt verspreid door zogenaamde “aerosols” minuscule ziektemakers, vrij vertaald. Deze “aerosols” verspreiden zich door de lucht en het schijnt dat het klimaat, de luchtvochtigheid, luchtstromen en ventilatiesystemen bij de verspreiding van deze “aerosols” een rol spelen. Dit heb ik van horen zeggen, uit naar mijn mening betrouwbare bron. Het klinkt heel aannemelijke en logisch dacht ik. Echter het bovenstaande werd in de mainstream media omschreven als fake-nieuws. 

 

Vanuit het dagelijkse nieuws heb ik nog steeds niet duidelijk wat het Coronavirus precies is, dat weet nog niemand denk ik, ook de “viro-logen” niet. Het is in ieder geval zo ernstig dat de Lock Down en alle maatregelen gerechtvaardigd worden om mijn en uw leven te kunnen behouden en behoeden van een vreselijke dood.

Covid-19 is de familienaam van dit Coronavirus. Dit virus schijnt gevaarlijker te zijn, is ons verteld, dan het influenzavirus waardoor wereldwijd, ieder jaar duizenden aan sterven, in de cijfers als “oversterfte” aangemerkt per jaar. 


Corona Covid-19 is familie van de meeste RNA-virussen, zoals onze “normale” griep. Influenza A en Influenza B zijn de criminelen onder de ons bekende virussen, het broertje van deze criminele virussen is Corona C., een nakomertje. Het gevaar voor besmettingen zit diep in deze criminele familielijn. Ik weet niet of virussen mannelijk of vrouwelijk zijn, ik heb ze mannelijk gemaakt dat is makkelijker om op af te geven dan op iets vrouwelijks. “Girlpower Always”, vooral in tijden van crisis.

 

Zelfs en ondanks de vele vaccinaties, vooral binnen de “risicogroepen”, maakt het Influenzavirus A, jaarlijks zijn opwachting en sterven er duizenden. Wat zal dit broertje die wij nog niet zo goed kennen voor ellende aanrichten? Het Influenza A virus wordt gezien als een “pandemisch-virus”, dit betekent; een virus dat ieder jaar over de gehele wereld zich manifesteert en doden achter zich laat, we kennen allemaal de A(H1N1) dat is een designatie Influenza A.


De heer H. Aids en mevrouw E. Bola zijn een neef en nicht van Corona C., over deze familieleden zijn wij veel rustiger gestemd, in de loop der jaren. Ik moest toch een vrouw in de mix gooien waarom dan geen zwarte vrouw, dacht ik, voor zover ons verteld komt Mrs. E. Bola uit Afrika, net als de heer H. trouwens. De verwachting is dat C., voor miljoenen doden zal zorgen in deze eerste wereldwijde golf van de geopende Pandora’s box. 

 

Om het gevaar, dat Corona C. teweeg zou kunnen brengen, te verminderen, is er preventief een wereldwijde Lock Down in werking gesteld, want dat had China, het land waar deze crimineel C. voor het eerst opdook, meteen gedaan. Op advies van de WHO, (Wereld Gezondheid Organisatie) en diverse nationale adviesorganen, leek deze aanpak te moeten worden gevolgd en te worden gehandhaafd, zonder verder onderzoek, want toen in maart, wij in Lock Down gingen, wist nog niemand van de hoed of de rand over dit nieuwe RNA-Corona Covid-19 virus, of wel?

Wij hebben, als enige in de wereld, een “Intelligente Lock Down”, omdat wij de slimste zijn en de beste maatregelen zullen kunnen bedenken en treffen om deze crimineel aan te pakken en achter tralies te krijgen, het internationaal gerechtshof zit niet voor niemendal in Den Haag.

Wij worden volgens het RIVM, ons nationaal adviesorgaan, behoed van het onheil van Corona C. wanneer wij ons vrijwillig opsluiten. Motto “Blijf Thuis” en “was veelvuldig uw handen”. Ons houden aan de adviesregels die onze overheid coronamaatregelen noemt, een erg originele en intelligente term, is voor ons aller bestwil. Iedere keer wanneer ik het woord Lock Down hoor, hoor ik het uitgesproken met een Caraïbisch accent en hoor ik een steelband, het heeft bijna iets exotisch “Corona Lock Down”, wanneer u het zingt. Dan bedenk ik, het zou leuk kunnen klinken als een echte Hollandse tophit van Frans Bauer. Zelfs al komt het virus uit Azië, het is een wereldhit.

Corona C. is veel slimmer dan broertjes A en B, ondanks dat die van een andere stamvader zijn lijken ze toch verdacht veel op elkaar, C hecht zich veel meer aan allerlei oppervlakten en voor hele lange perioden, de “viro-logen” weten ons te vertellen hoelang C. zich aan welk oppervlakten hecht, vooral contant geld schijnt een oppervlakte te zijn waar C. zich het beste thuis voelt, dat is eigenlijk niet zo raar, want bij criminelen gaat het om de centen. Gelukkig hebben we alle18 miljoen een pinpas en internetbankieren, of niet?

Onze MP en de ministers van volksgezondheid en veiligheid waarschuwen ons keer op keer voor dit super gevaarlijke en besmettelijke virus dat ons allemaal de dood in zal jagen wanneer we ons niet aan de maatregelen houden. Handen schudden mag niet meer, “wel ellenbogen” hoe dan? Wanneer u anderhalve meter afstand moet houden? Niezen moet nu toch ook in de ellenbogen of ben ik nu raar?

 

We krijgen in het begin van onze intelligente Lock Down sterftecijfers voorgeschoteld en voorspellingen van hoge sterfte. Wanneer wij ons niet houden aan de gestelde coronamaatregelen, die volgens het RIVM eigenlijk meer adviezen zijn, (we hebben ze gebeld). We zullen elkaar massaal besmetten en waardoor de ziekenhuizen overvol worden en er niet genoeg IC-bedden zijn om alle corona-patiënten op te vangen. Dit heeft niets te maken met de jarenlange bezuinigingen in de zorg. Alles is nu de schuld van die vreselijke crimineel C., sterfgevallen die niet aan het coronavirus zijn gerelateerd, kan door deze crimineel tevens worden veroorzaakt. In het nieuws hoor ik, aan corona, door corona of met corona overleden. Wat is het verschil in doodsoorzaak van met, door of aan?

 

Voor de broer van C., wordt vaak als remedie extra vitamine C. voorgeschreven, rust nemen en uitzieken. Tegen Corona C. is geen vitaminne opgewassen, alleen een vaccinatie zal tot een oplossing kunnen leiden beweren de “deskundigen”, bijna meteen na de Lock Down. Het opbouwen van een beter immuunsysteem is volgens diverse tegengeluiden van artsen, die ervoor geleerd hebben, beter en er zijn ook andere mogelijkheden om Covid-19 flink aan te pakken wordt er gezegd. Echter, alle andere geluiden dan vaccinatie worden door het WHO in de kiem gesmoord en het nieuws wordt steeds eenzijdiger. Censuur vindt niet alleen plaatst op “social media”.

 

Volgens de “deskundigen” van de adviesorganen is het een gevaarlijke zaak en eigenlijk ronduit nepnieuws om andere remedies te bekijken of vanuit een andere invalshoek te zoeken naar oplossingen. Het advies vanuit het WHO is vaccinatie en alle andere adviesorganen dienen dit advies op te volgen, evenals alle eerstelijns artsen.  

De intelligente Lock Down duurt nu al maanden, er komen wat versoepelingen, vele maatregelen zoals de anderhalve meter afstand houden zullen streng worden gehandhaafd. Een hoge boete, een gevangenisstraf en zelfs een strafblad kan het u opleveren, wanneer u zich niet aan deze maatregel houdt. Corona C. en zijn “aerosols” weten van wanten, het criminaliseren zit hen in het bloed.

Deze crimineel heeft ervoor gezorgd dat mensenrechten, diverse vrijheden en onze privacy worden aangetast op zo een grote schaal en velen zijn zo bang gemaakt dat men niet meer logisch en zelfstandig kan nadenken. De wereld leeft op virussen en bacteriën, als leek kan ik dat beweren, dat is geen “rocket science”. Onze “darmflora”, (een mooi woord), waar miljoenen bacteriën floreren, die voor een deel voor ons immuunsysteem zorgen. Wanneer deze flora wordt aangetast is er stront aan de knikker. Indien u de evolutieleer aanhangt zijn wij allen uit een eencellige cel ontsproten, eigenlijk een soort van virus dat zich heeft gemuteerd, of is het beter te omschrijven als een soort parasiet?

De Adviezen die ons door de strot worden gedouwd met heel veel doemscenario’s en soms halve waarheden volgen de meesten als makke schapen op. Dit zijn de gangbare opmerkingen in mijn omgeving; “het is echt voor onze bestwil”, “laten we het even aankijken”, “zij, (de adviesgevers) weten waarover het gaat”, “je moet je gewoon aan de regels houden”, “het kan geen kwaad en je doet het wel ook voor een ander hoor”, “een mondkapje is niet voor altijd”, “het zal echt wel niet zo heel lang meer duren”. De overheid slogans: “laten we er samen tegenaan” of “samen slaan we ons er doorheen”, liegen er niet om. Sinds wanneer is een advies een regel? Hoezo propaganda en indoctrinatie?

De Adviezen zijn nog steeds, na vijf maanden, niet veel veranderd. De versoepelingen lijken eerder op een verscherping van de maatregelen. Blijf binnen vrijwillig (Wij kunnen u in quarantaine zetten ook wanneer u geen symptomen heeft, maart wij het vermoeden hebben dat u mogelijk besmet zou kunnen zijn geraakt). Dit is wat ik tussen de regels hoor. Ga alleen naar buiten wanneer dat absoluut noodzakelijk is, het enige noodzakelijke zijn volgens mij alleen levensmiddelen. 

 

Het vliegverkeer wordt stilgelegd, logisch bij een Lock Down dat het luchtruim dichtgaat, aanvoer van levensmiddelen en grondstoffen worden schaars. Wat wij zelf verbouwen gaat naar het buitenland, is goed voor de vrijemarkteconomie, alles wordt duurder en vooral groenten krijgen de slag te pakken. Ik las een artikel waarbij een supermarkt zei dat “aardappels met geen mogelijkheid meer leverbaar” waren, totdat een stoere boerin haar truck omkiepte voor deze supermarkt. #meervrouwenaandemacht. 

 


Zorg goed voor u zelf, zorg goed voor uw naasten en wees gezegend met liefde, goede voeding en houdt uw spirit levendig, lach eens naar een ander, dat kan ook op anderhalve meter…

Foto: Influenza A

Wordt vervolgd; Corona tweede golf

Geschreven door Henna Charry