Hoe bewust ben jij van jouw vrouw zijn?

  1. Ik ben de vrouw met waarde! In denken 
  2. Ben ik de vrouw met waarde? In twijfel
  3. Hier is de vrouw met waarde; in vertrouwen 
  4. Dit is de vrouw met waarde: in accepteren 
  5. De vrouw met waarde ben ik in zijn 

 

Mijn waarde ben ik, de vrouw met waarde 

 

Mijn macht ben ik, de vrouw met macht 

 

Mijn kracht ben ik, de vrouw met kracht

 

Mijn creatie ben ik, de vrouw die creëert 

 

Mijn vertrouwen ben ik, de vrouw die vertrouwt

 

Mijn paden ben ik, de vrouw die verslindt 

 

Mijn liefde ben ik, de vrouw van liefde 

 

Mijn keuze ben ik, de vrouw die kiest 

 

Mijn vergeving ben ik, de vrouw die vergeeft

 

Mijn hordes ben ik, de vrouw op de barricade

 

Mijn horen ben ik, de vrouw die hoort 

 

Mijn spreken ben ik, de vrouw die spreekt

 

Mijn grenzen ken ik, de vrouw met grenzen

 

Mijn omarming ben ik, de vrouw die omarmt

 

Wie ik ben en mag zijn in mijn vrouw-zijn, leer ik niet vanaf mijn jeugd, om te zijn wil ik zou willen zijn.
Om bewustheid te leren en bewust te worden van mijn macht om in mijn kracht te kunnen staan.
Dat ik als meisje niet weet wat mijn waarde is en vaak wordt ontkracht in mijn ontwikkeling door grenzen die niet de mijne zijn.
Om als dochter te leren dat ik mag verzorgen en zorgdragen voor alleen de ander.
Om de “vrouw van” te worden om te kunnen zijn en die haar verslindkracht leert te onderdrukken.
Als een werknemer die zich schikt naar de wil van anderen zonder te spreken.
Ik kan ook werkgever zijn, maar word ik geacht alleen in mijn huis orders te geven en taken te verdelen.
Niet als baas over mijn eigen lijf te kunnen en mogen beschikken om dat anderen voor mij bepalen wat er met mijn lijf mag gebeuren.
Soms als vriendin eenzaam omdat ik niet durf op de barricade te staan voor haar, de vriendin, en haar zoals ik heb geleerd, het zwijgen opleg. Vaak als vertrouweling ligt op mij een zware taak waarbinnen ik alleen de grenzen van anderen bewaak. Wie ik als partner moet vertrouwen en wie te vermijden leer ik met harde klappen ontdekken. De minnares opgesloten in een fantasie van gedachten die onuitspreekbaar blijven voor mij als vrouw. De geliefde mag ik zijn van enkelen, het liefst nog van een, zeker niet van velen, om te houden van wie ik zou willen en wie ik zou willen omarmen wordt beperkt in een structuur, in een van tevoren aangegeven kader. Gelukkig word ik er niet van, maar moet dat wel zijn, als moeder, vaak op een voetstuk geplaatst waarin ik mijzelf niet herken en soms ondergewaardeerd wordt, want moeders die kan het wel allemaal aan. 

 

Strofe 5, gedicht Ode aan de vrouw

 

Vandaag besefte ik dat ik nog steeds een VROUW ben, die begrijpt, snapt, voelt en ervaart, nu ik het slagveld verlaten heb, dat mijn kracht het is die een wereld doet ontspruiten vanuit mijn schoot, de werkelijke kracht van een allesomvattende liefde, dat groot verlies kan dragen, zonder klacht, keer op keer, totdat wat mij VROUW maakte daarvan niets meer overblijft dan afscheid zonder rouw. 

 

VROUW blijf ik met nu liefde voor mij en mijn verloren volk waarvan de roemdaden niet gehoord zullen worden, uitziend naar het volk van mannen en VROUWEN waarvan eentje het slagveld heeft overleefd, vanuit mijn verborgen schoot en die nu schuilen in de kracht van zaad dat elke dag zich vernieuwt, die door mijn VROUW-zijn is ontbonden. 

Ik mag vrouw zijn: 

 

Die vrouw, de oermoeder die in haar bewustwording en in haar bewustzijn helaas vaak nog onbewust is van wie ZIJ is als vrouw. Die vrouwen en mannen kan maken en breken door de kracht van haar schoot. Mijn wens voor alle vrouwen is om bewust te beleven wie zij is met al haar macht en kracht in haar vrouw zijn. Ik ben de vrouw, die ik wil definiëren en wil creëren om te zijn in wie en wat IK wil. Ik ben de vrouw, die mijzelf apprecieert in mijn zijn en mijzelf omarm, ik ben MIJ, in al mijn vormen van mijn zijn, als kind, als meisje, als dochter, als vrouw van, als werknemer, als werkgever, als baas, als vriendin, als vertrouweling, als partner, als minnares, als geliefde, als moeder. 


Het loslaten van jouw vrouw-zijn of het omarmen van jouw vrouw-zijn,
in al haar finesses en charmes ligt in jouw handen en in jouw hart. Jouw vrouw-zijn is de macht en de kracht dat deze wereld in stand houdt. Jij bent de vormgever van mannen en vrouwen omdat jij die vrouw bent die zichzelf durft te zijn en weet dat zij het is die ook gewaardeerd wilt worden om haar vrouw zijn en niet alleen om wat zij, volgens anderen, mag of zou moeten vertegenwoordigen in haar vrouw-zijn. 

 

“Take back your power and lift up and empower woman around you”.

Mijn naam is (vul je naam in), de vrouw, de kracht der mensheid, ben ik door alles heen de vrouw, die ik, (vul je naam in) als vrouw, wil zijn.

 

Wanneer de waarde en kracht van vrouwen wordt ontnomen, ontaard een volk in onheil en onwaardigheid.

Henna Charry