Hoe bewust ben jij van jouw vrouw zijn?

Dit is de vrouw met waarde 

Dit is de vrouw van macht 

Dit is de vrouw met kracht

Dit is de vrouw die creëert 

Dit is de vrouw de vertrouwt

Dit is de vrouw die verslindt 

Dit is de vrouw van liefde 

Dit is de vrouw die kiest 

Dit is de vrouw die vergeeft

Dit is de vrouw op de barricade

Dit is de vrouw die hoort 

Dit is de vrouw die spreekt

Dit is de vrouw met grenzen

Dit is de vrouw voor omarming

Dit is de vrouw in naam moeder

Dit is de vrouw.

 

Dit is de vrouw die al haar verlangens, al haar twijfels, al haar onvolkomenheden en al haar onzuiverheden ziet. Dit is de vrouw die naar haarzelf kijkt met liefde en ieder “bupsje” en oneffenheid aanschouwt en omarmt als onderdeel van haar zijn. Dit is de vrouw die haar geloof omhoog houdt en zich niet van de wijs laat brengen om in haar kracht te blijven staan, om haar macht aan te grijpen en die deze durft te gebruiken. Dit is de vrouw die spreekt en zich uitspreekt en in haar creëren weet dat zij, in haar kracht, niet te stuiten is, te midden van alle geweld om haar heen is dit de vrouw die durft te verslinden en haar tanden laat zien. Dit is de vrouw die zegt tot hier en niet verder, die haar grenzen kent en deze duidelijk aangeeft, die tegenspraak kan weerleggen en met liefde kan vergeven en zeggen ik ben het. Die vrouw die durft vragen en durft zeggen dat wat nodig is om haarzelf te beschermen. Dit is de vrouw die op de barricade gaat staan en zich niet van haar troon laat afduwen, haar vuisten durft op te heffen en met haar vuist op tafel durft te slaan zonder haar vrouw-zijn te verliezen. 

 

Dit is de vrouw die in al haar verleidelijkheid kan zijn wie zij kiest te zijn, dit is de vrouw die zich niet laat begrenzen, dit is de vrouw die kan kiezen in haar vrouw-zijn te blijven om ook moeder, werknemer, ondernemer of baas te zijn, wat zij ook begeert waarvan zij weet het te kunnen besturen en regelen. In kern is zij die vrouw die haar zekerheid kent en weet dat zij kan organiseren omdat zij als moeder, de vrouw is, die alles kan initiëren, als het nu voor haar kind, haar bedrijf, voor haar familie of haar vrienden is. Dit is de vrouw, op wiens steun gerekend kan worden in voor- en tegenspoed, die vrouw, die het eerst voor haarzelf kiest het voor zichzelf opneemt en haarzelf omarmt met vertrouwen, om anderen te kunnen omarmen. Dit is de vrouw die in haar innerlijke zijn weet, haar echte waarde, haar macht en haar kracht kent. 

 

Strofen uit gedicht Ode aan de vrouw

 

Totdat de eerste onvoorbereide uitbarsting plaatsvindt van afstoting en verlies in onbegrip, geen geestelijk bewustzijn, bloed, zweet en tranen en steeds weer opnieuw verliest er een deel van mijn volk het slagveld. Geen dag gaat er voorbij aan mijn VROUW zijn, jaren van maandelijks strijden en in weken verlies ik weer een deel van mijn VROUW zijn, zonder rouw, soms zelfs met blijdschap, maar nooit over spreken, nooit over praten en vooral nooit over klagend over dat pijnlijke onbewuste verlies, de schijn op houden, dat ook is onderdeel van mijn VROUW zijn. 

 

Het besef en het bewustzijn van dit verlies en van dit terugkerende uitstoten, uitsluiten en loslaten komt met de jaren, vandaag besefte ik, dat er miljoenen VROUWEN zijn, zoals ik VROUW ben, die nog niet het besef hebben van de teloorgang van hun volk op dit niet openbaar geziene slagveld, waarover geen rapportages zijn of worden gemaakt en waarbij zelfs vrouwen zich niet bekommeren om het verlies, de teloorgang en de pijn die met het komen en gaan van zoveel ongemak gepaard kan gaan, waar zij niet over durft te spreken, die kracht die het lichaam verlaat om dan tijdelijk vergeten te worden totdat die tijd van verlies weer aanbreekt van wat een volk had kunnen worden. 

 

Nu heb ik het bewuste besef dat het overgrootste deel van het volk van strijdvaardige mannen en VROUWEN die ik in mij droeg, verloren zijn gegaan. Het is een zwaar gelag dat sommigen na weken en soms zelfs na maanden, het duistere slagveld van verlies uit hun schoot verlaten om te kunnen overleven en de vele verliezen, vaak zonder namen of van even bestaan te hebben in de duisternis voor openbaring tot teloorgang. 

 

Die VROUW ben ik, die maand in, maand uit, jaren van eenzaamheid ervaart en alleen haar verlies lijdt, die deze onderdrukt, door een verleidelijke glimlach. 

Het is mij als VROUW gegeven als een geschenk bij het ontwaken na een bloedstollende veldslag en tegelijkertijd als een vloek, van pijn krampen en soms te worden verstoten uit angst voor de kracht van mijn VROUW zijn.

 

Wanneer de waarde en kracht van vrouwen wordt ontnomen, ontaard een volk in onheil en onwaardigheid.

 

Deel 5 sluitend vrouw ben ik met bewustzijn.

Henna Charry