Goede voornemens

Het nieuwe jaar is al een paar weken onderweg en de meesten die goede voornemens hebben gemaakt, hebben er waarschijnlijk net met de pet naar gegooid. Dit is een aanname, maar een die wel hout slaat in mijn ervaring, in afwachting van het volgende jaar om exact dezelfde resolutie/voornemen te doen en er wederom fanatiek mee te beginnen en al na de eerste week er de brui aangegeven. Dat gaat veelal al jaren op dezelfde wijze. Heel vaak doen we er lacherig over met de opmerking “volgend jaar” beter.

Of we een volgend jaar hebben is ons niet gegeven, want dat is het grote onbekende. De resoluties die ieder jaar bovenaan de lijst staan zijn afvallen of stoppen met roken, dan gaan we proberen om ons eraan te houden terwijl we, onbewust weten, ergens achter in ons hoofd en ergens diep in het hart dat we ons er niet aan zullen houden. Toch willen we de schijn van de leugen hooghouden en kiezen wij er vaak voor te doen alsof wij ons best hebben gedaan die eerste week van het nieuwe jaar. “We hebben het uiteindelijk geprobeerd” toch?

In de meeste gevallen is de eerste week van het nieuwe jaar een week om bij te komen en of te wennen aan de nieuwigheid van het nieuwe zoals ik het noem, even het oude nog afschudden alvorens de nieuwe mantel kan worden omgedaan en kan worden gekoesterd.

In een goed voornemen ligt eigenlijk al besloten dat er ook een slecht voornemen kan zijn, vaak is het niet doen van onze goede voornemens dat een slecht gevoel bij ons achterlaat over onszelf en in ons “falen”. Daar hebben we het hele jaar onbewust “last” van, tot de euforie van de tijd om weer resoluties te maken aanbreekt in het volgende nieuwe jaar.

Wat we vergeten is dat een voornemen een Bewust Intelligent Besluit is, om Actie te ondernemen om een bepaald doel te bereiken. Om een doel te bereiken is voorbereiding en planning nodig. Een marathonloper bedenkt ook niet van vandaag op morgen “ik word marathonloper” en loopt dan zonder voorbereiding een marathon. 

Voor een verandering in je leven of van een bepaald gedrag ben je niet gebonden aan het fenomeen van een “nieuwjaars” voornemen, om dan vervolgens 364 dagen te wachten, na de zoveelste mislukte poging.

Vandaag is de dag om voor een verandering te kiezen, wanneer je een bewuste keuze maakt om in jouw realiteit een verandering te willen.

Een “eens dag” of een “ooit dag” of “op een dag”, zijn geen bestaande dagen, tenzij het dagen zijn waar sprookjes mee beginnen. Er was eens een prinses die wilde afvallen en die hoopte ooit op een dag haar prins te ontmoeten die niet van roken hield. Op een dag kwam ze echter een man tegen die stonk naar sigaren en die haar verleide met een driedubbele hamburger. Dit zouden zomaar zinnen kunnen zijn van een verhaal, waar een niet zo mooi sprookje mee zou kunnen beginnen.

Een voornemen is gelijk te stellen aan een belofte, net zoals je met een belofte omgaat, zo ga je in de meeste gevallen ook met een voornemen om. Ben je iemand die zich aan zijn beloftes houdt of iemand die te pas en te onpas beloftes doet.

Het leven is niet perfect en zeker geen sprookje, wees je ervan bewust wat de gevolgen van een voornemen of een beloften die je maakt kunnen hebben op je dagelijks leven, bezigheden, op je gemoed en op je omgeving. 

Nieuw jaarresoluties maken is vooral voor verliezers, maar dat kan een onterechte aanname zijn, Waarom vind ik dat? Omdat we vaak weten dat we ons niet zullen houden aan de resolutie of de belofte die we hebben gemaakt, vooral de belofte en voornemens die we met onszelf maken delven vaak het onderspit omdat we “de ander” belangrijker vinden.

Het tijdstip van het jaar, wanneer we euforisch zijn, vol goede moed, wanneer het onmogelijke mogelijk lijkt, is dat wel het juiste moment om voornemens of beloften te maken?

De lijst van voornemens zijn vaak ellenlange opsommingen van dingen die je “ooit” zou willen veranderen.

Een voornemen is eigenlijk een plan “de campagne”, waar je een bewuste beslissing voor moet maken, om soms, zo niet, vaak, dagelijks acties moet verrichten die nodig zijn om het voornemen vorm te geven. Hetzelfde kan ook gelden voor een belofte die je maakt aan jezelf of aan anderen, dat zijn “plan de campagnes” die wachten op uitvoering.

Mijn grootste “eyeopener” van 2020 was dat sommige beloften die je maakt of voornemens die je hebt genomen, voor jezelf of samen met anderen, gebroken kunnen worden. Wanneer je ziet dat om tot uitvoering te kunnen komen er geen output mogelijkheden zijn of wanneer de belofte niet alleen afhangt van jouw eigen keuzevrijheid of te ondernemen acties. 

Wanneer wordt een belofte of voornemens een succes? Door bewuste beslissingen te nemen die nodig zijn om de benodigde acties te kunnen ondernemen en verantwoordelijk te nemen voor de beloften en of het voornemen.

Bij het maken van uw resolutielijst is het belangrijk om bewust te zijn dat tijd kostbaar is, het bewustzijn te hebben, dat een lijst ook uit één resolutie kan bestaan en dat motivatie om tot actie over te kunnen gaan van groot belang is. Om uw resolutie/goede voornemens of beloften te laten manifesteren in 2021 is vooral bewustwording van belang, en zeker niet de datum van 1 januari om te starten, iedere dag van het jaar kun je een besluit nemen, een voornemen te doen of een belofte te maken aan jezelf om te …  

Mijn “resolutie” voor 2021 is om mezelf beter te leren begrijpen, mijn intenties en mijn motivaties om te doen of juist niet te doen.
Gisteren had ik het plan waarmee ik om resultaat te boeken morgen aan de slag ga en dat is vandaag, om mij voor te bereiden, te zien en te ontdekken welke mogelijke acties ik moet ondernemen, om tot mijn doel te komen en mijn voornemen te kunnen waarborgen en te realiseren.

Een voornemen heeft voorbereiding nodig, voor mijzelf gebruik ik de volgende vragen, die bij bewuste keuzes inzicht geven en bewustwording creëren om de acties bewust te beleven.

Wie, Heb ik nodig om; Mijzelf voorop. Om bepaalde doelen te kunnen behalen, kan je een ander persoon nodig hebben of iemand aan wie je hulp kunt vragen. We kunnen het niet altijd alleen klaren.

Wat, Wat is het voornemen en het doel van dit voornemen, wat zou jij/ik willen bereiken. Hoe kan ik het inzichtelijk maken.

Waar, De waar vraag is zeker van groot belang, is het voornemen voor binnen de vertrouwdheid van je eigen woning. De plaats waar je het voornemen tot uitvoering wilt brengen, is dat buiten op een andere plek.
Waar zit ik in mijn comfortzone om naar buiten te kunnen treden, is een vraag die kan leiden tot beter inzicht of ik/jij klaar bent om de stap te ondernemen. 


Waarom, de waarom vraag is de vierde en niet de eerste vraag, wanneer de drie bovenstaande vragen zijn beantwoord kun je beter vormgeven aan het waarom van het voornemen of de belofte. In deze vraag ziet zeker besloten voor wie, de exacte reden van het voornemen. Bedenk daarbij dat bij de waarom vraag je de emoties en gevoelens die daarbij op kunnen komen, ook moeten worden beantwoord. Heb je het ervoor over? 


Wanneer, wanneer is het punt waar de meesten bij het stellen van doelen of een voornemen vaak geen rekening mee houden. Wanneer is de tijdslimiet die je voor jezelf stelt om een doel behaald te hebben of een belofte waar te maken aan jezelf of aan een ander. Welke stappen en acties zou je moeten ondernemen om tot vervolmaking te komen.

Om bewustzijn te hebben en om tot bewustwording te komen, van de weg die bewandeld moet worden om een doel te bereiken, daarvoor heb je dus geen nieuwsjaarresolutie nodig, maar een gedegen voorbereiding om het werkelijke doel dat je voor ogen hebt te behalen.

Iedere dag is een nieuwe dag, een geschenk om opnieuw te beginnen en mooie besluiten te nemen om je leven te veranderen, te verbeteren en te verhogen om een gelukkig en succesvol leven te hebben en jouw dromen en verlangens, geen sprookje te laten zijn van een illusie, maar een werkelijke realiteit. Dan kan deze zinssnede “ik had een goed voornemen, maar… tot het verleden gaan behoren.

Ook voor een “goed voornemen”, net zoals alle andere dingen in het leven, geldt dat er onvoorziene omstandigheden kunnen ontstaan, hoe ga je daarmee om? Vraag je om hulp of blijf je in je schulp ploeteren door het moeras?

Een goed voornemen is geen waslijst van dingen zonder data, het is een weg tot en naar het behalen van doelen en successen, die in jouw handen ligt, binnen jouw mindset en in de acties ligt, die jij durft te ondernemen.

Heel veel succes voor de komende dag(en) in #bewustwordingskracht,
#bewustzijnskracht en vooral #bewustbelevingskracht.

Geschreven door Henna Charry