De Zwarte Geschiedenis

Helaas gaat het bij de viering van de zwarte geschiedenis niet zozeer over de geschiedenis vanuit een breed perspectief, wat men zou kunnen noemen de culturele afro historie of vanuit de Pan-Afrikaans geschiedenis bekeken, er wordt een relatief klein deel van de Afro geschiedenis geportretteerd. Het is natuurlijk gezien het feit dat de historie meestal verhaald wordt door, wat men noemt, de “overwinnaars”, zodat er binnen het algemeen wereldbewustzijn om deze reden weinig bekend is over de Pan-Afrikaanse historie en de diverse Afro-Diaspora groepen in de Europese wereld. 

Het is betreurenswaardig dat de Afrikaanse geschiedenis (die niet is begonnen met de Trans Atlantische Slavernij), met name ook niet bij de Diaspora groepen zelf bekend is. Gelukkig komt er steeds meer bewustwording binnen de Afro-Diaspora op vele fronten over de gehele wereld, zelfs in Latijns-Amerika, komt steeds meer het besef dat een merendeel van de bevolking haar roots in Afrka ligt, de sociaal media kanalen hebben daarin een positieve bijdrage en ontwikkeling geleverd. Wie meer wil weten over de Afrikaanse Geschiedenis en de geschiedenis dat zich verder uitstrekt dan die over de geschiedenis van de tot slaaf gemaakte, zal die kennis zelf moeten vergaren.

Zwarte geschiedenis is er 365 dagen per jaar, het is van belang dat deze zwarte geschiedenis een bredere uitmeting krijgt in de landen die voorheen kolonies bezaten. In mijn opinie noodzakelijk om de verhoudingen binnen het westerse gedachtengoed te relativeren en het waarom dat er zwarten hier in Europa zijn nader te duiden, helaas nog steeds een heet hangijzer bij het grote publiek, om bewustzijn te creëren dat onze geschiedenis een gedeeld verleden heeft. De zwarte geschiedenis is meer dan de geschiedenis die zich uitsluitend richt op de periode tussen 1492 en de Gouden Eeuwen van Nederland. 

Erkenning ontvangen

Prinsjesdag is achter de rug, de goudenkoets is aan Prinsjesdag verbonden sinds Wilhelmina voor het eerst in 1903 met de koets naar de Ridderzaal werd vervoerd. Het was een hoogtepunt geworden, voor de aankomst van de koning en zijn entourage bij de ridderzaal. Ook een “feest” voor ons Parlement, met mooi uitgedoste Kamerleden, een hoogtepunt zijn ook de hoofddeksels van de vrouwen, de mannen met een feestelijke vlinderdas in rokkostuum is bijna een “meme”. Het hoofddeksel van Sylvana Simons, BIJ1, zorgde voor behoorlijk wat opzien. Door de media werd haar hoofddeksel als Antilliaans aangemerkt. Het is dus duidelijk dat er onvoldoende kennis is en een vorm onverschilligheid, voor “reseach”, speelt hierin denk ik zeker een rol. Niet alleen de mainstream media heeft, ten aanzien van de zwarte verscheidenheid in Nederland, en de culturele verschillen die er zijn binnen de Afro-Diaspora gemeenschappen, weinig of geen kennis. Zwart is niet alleen maar zwart, zoals dat eeuwen geleden werd besloten toen het continent van Afrika onder de voet werd gelopen en werd opgedeeld onder de Europese mogendheden.

 

Ik mis de goudenkoets, omdat het een deel van mijn historie verbeeld waar hard getracht wordt deze te verdoezelen of te bagatelliseren, daar is sinds een paar jaar door de restauratie veel om te doen geweest, in de decennia die achter ons liggen was de goudenkoets het symbool van de gouden eeuw der Nederlanden en haar koloniën. Erkenning ontvangen en het durven erkennen van dit verleden zal nog wel even duren wanneer ik kijk naar de huidige maatschappelijke dwalingen en de polarisatie. Binnen onze algehele maatschappij maar helaas ook binnen de diverse diaspora gemeenschappen is er weinig bekend over elkaars “cultuur en culturele uitingen”. Net zoals de “zwarte pieten” discussie is er veel te doen om het scenario van de gouden koets. Voor mij betekent het niet delen van de ware geschiedenis, het niet onder ogen durven zien van de vreselijkheden van een tijd, waar we nog steeds onze ogen voor sluiten, niet zal maken dat deze tijd en haar symbolen zullen verdwijnen, zelfs niet wanneer straatnamen en beelden worden neergehaald. 

De geschiedenis heeft ons geleerd dat er goede en kwade krachten zijn in onze wereld. Welke keuzes maken wij in het hier en nu om te leren omgaan met de kwalijkheden van een periode waarvan de wortels nooit meer zullen verdwijnen in het beeld van Het Koninkrijk Der Nederlanden, deze wortelen lopen door de aderen van de afro diaspora Nederlander en in dat van de witte Nederlander.

 

Geschreven door Henna Charry

Toevoeging

https://www.npostart.nl/nos-opening-slavernijtentoonstelling-rijksmuseum/18-05-2021/POW_04900767

 

https://www.blackachievementmonth.nl/


https://urbanmyth.nl   

Urban Myth is een theatergezelschap van Internationaal Theater Amsterdam (voorheen Stadsschouwburg Amsterdam) die jeugdvoorstelling heeft gemaakt over de goudenkoets.

Europeana Pro

Verhalen uit de Afro-Diaspora en een culturele erfenis ontwikkelen

https://pro.europeana.eu/post/get-involved-in-black-history-month-2021

 

Amsterdam Museum 

https://www.amsterdammuseum.nl/tentoonstellingen/de-gouden-koets

Foto www.google.com