Black History Month en De Gouden Koets

Het is oktober de maand dat zwarte historie wordt gevierd door een deel van de zwarte, Afro-Diaspora, gemeenschap in Nederland. De nadruk hierbij ligt op het vieren van de excellentie van mensen met een Afrikaanse roots. De stichting Black Achievement Month neemt hierin het voortouw, het is dus niet expliciet Black History Month (BHM) in de geest van overdracht van zwarte geschiedenis. Het is wel nodig om erkenning te geven aan personen binnen de zwarte gemeenschappen die grote bijdragen leveren binnen onze samenleving, dat niet erg zichtbaar is. In Nederland zijn er nog “geen schoenen” gevonden waarbinnen in de reguliere Nederlandse maatschappij op gelopen kan worden.

Wat is Black History Month, wanneer is het ingesteld en waarom is het van belang de zwarte geschiedenis in beeld te brengen op een zo breed mogelijk podium.

Een korte geschiedenis…

Het verhaal van Black Historie Month begint in 1915, een halve eeuw nadat het dertiende amendement werd aangenomen om de slavernij in de Verenigde Staten af te schaffen (1865), met een aantal restricties die vandaag de dag nog steeds in de VS worden gehanteerd. 

De Association for the Study of African American Life and History (ASALH) werd op 9 september 1915 in Chicago, Illinois opgericht door Carter G. Woodson en Jesse E. Moorland, om informatie over het zwarte leven te promoten, te onderzoeken, te bewaren, te interpreteren en te verspreiden. Hoofddoel de zwarte geschiedenis en cultuur binnen de wereldwijde gemeenschap te integreren. Het ASALH richtte daartoe in 1926 de “Negro History Week” op.

Het is nog niet zo lang geleden…

In 1976 erkende president Gerald Ford het evenement officieel en drong hij er bij het publiek, (vooral bij de witte bevolking die hier nog steeds tegen in opstand komen), op aan om het te eren. Sindsdien heeft elke Amerikaanse president februari gereserveerd als de maand om BHM te vieren, elke viering was gericht op een bepaald thema met betrekking tot de zwarte geschiedenis binnen de Amerikaanse geschiedenis. 

BHM wordt in de maand februari gevierd in de Verenigde Staten en Canada, de viering beperkt zich vooralsnog tot het uitsluitend herinneren van belangrijke zwarte personen in de Afro-Amerikaanse geschiedenis zoals Dr. Martin Luther King, op openbare scholen.  

Zwarte geschiedenis en Europa

Binnen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland is er in oktober een soortgelijke viering van BHM, deze vieringen richten zich op de Afro-Diaspora waarbij vooralsnog de nadruk ligt bij de Afro-Amerikaanse geschiedenis. Activiteiten worden in deze landen ook hier door de zwarte gemeenschap georganiseerd. Het thema van dit jaar; de gebeurtenissen rond Black Lives Matters. In Belgie is de viering van de BHM in de maand maart.

Officieel nog geen erkenning in Nederland 

Zowel in juni als in oktober zijn er diverse zwarte organisaties die zich met dit topic BHM bezighouden. Stichting Untold richt zich voornamelijk op de geschiedenis van de Afro-Diaspora vanuit Suriname en de Antillen, in aanloop naar de herdenkingen en festiviteiten richting 1 juli, worden er in de maand juni diverse activiteiten georganiseerd op gebied van kunst, cultuur en zijn er theatervoorstellingen. De afschaffing van de slavernij op papier door de Nederlanden 1863, daarmee waren zij niet het laatste Europese land die de slavernij afschaften, de daadwerkelijke ingang van deze afschaffing vond echter plaatst op 1 juli 1873. 

De stichting Black Achiement Month, die door diverse organisaties en gemeenten wordt gesponsord richt zich voornamelijk op het vieren van prestaties van mensen met Afrikaanse roots in Nederland, dit jaar is het de zesde keer dat in de maand oktober in diverse steden en plaatsen activiteiten zullen plaatsvinden het thema; “verbonden generaties”. 

In Nederland heeft de Nederlandse overheid de BHM nog niet officieel erkend, deze erkenning zou ertoe kunnen bijdragen de zichtbaarheid van de zwarte gemeenschap in positieve zin te vergroten en tevens de koloniale geschiedenis, het gedeeld verleden, een breder perspectief te geven.  

Zichtbaarheid kan er zekere toe bijdragen, dat vooroordelen en aannames ten aanzien van de niet witte gemeenschappen in Nederland in een ander daglicht worden geplaatst. Historische besef en kennisoverdracht over het gedeelde verleden om deze vanuit diverse perspectieven te belichten en niet enkel en alleen vanuit het Europees inzicht van eeuwen geleden is zeker anno 2021 hard nodig. 

Samen naar eenheid door te delen.

Henna Charry